Klepet arhivov

USPEŠNA ZBIRALNA AKCIJA

Z zbiralno akcijo na podružnični šoli v Svetem Antonu smo v enem tednu zbrali 6 ton papirja. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje. Delček zbranega denarja bomo namenili za nagrade razredom, ki so zbrali največ papirja. Denar pa bo v glavnem namenjen za šolski sklad. Od tega bomo namenili denar za socialno ogrožene otroke naše šole, ki si težko privoščijo šolo v naravi in druge šolske aktivnosti. Denar iz šolskega sklada pa je namenjen tudi nabavi šolske opreme. Posebno priznanje si zaslužijo razredi, ki so bili pri zbiralni akciji še posebej zagnani.