DNEVI DEJAVNOSTI 19_20

OBVEZNI PROGRAM DNEVOV DEJAVNOSTI IN MEDPREDMETNIH EKSKURZIJ V ŠOLSKEM LETU 2019

OBVEZNI PROGRAM DNEVOV DEJAVNOSTI IN MEDPREDMETNIH EKSKURZIJ V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

NADSTANDARDNO IZVEDEN OBVEZNI PROGRAM (prispevajo starši)

RAZRED NARAVOSLOVNI DNEVI KULTURNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
1.

– raziskujem

– Moje telo

– morska obala – Debeli rtič (prevoz)

 

 

– Postal sem prvošolec

-filmska/gledališka predstava (vstopnica in prevoz)

– pustna prireditev

– Dan šole

– jesenski pohod

– pohod v bližnjo okolico

– športno dopoldne v vrtcu

– atletika (prevoz)

– Jaz in voda (prevoz)

– Šola v praznični podobi

– Reciklirajmo – eko dan

– Vse se giblje

2.

– Življenjski prostor (prevoz)

– ZOO Ljubljana (prevoz, vstopnina)

– Eko dan

 

 

-filmska/gledališka predstava (vstopnica in prevoz)

– obisk kulturne ustanove (prevoz, vstopnica)

– Umetniški dan

– Dan šole

– športne igre (prevoz)

– jesenski pohod (prevoz)

– spomladanski pohod (prevoz)

– atletika (prevoz)

– plavanje (prevoz, vstopnina)

 

– šola v praznični podobi

– pust

– obdelava materiala

3.

– Gozd (ŠVN)

– Življenje v vodi (ŠVN)

– Škocjanski zatok (prevoz, vodenje)

 

– Ljudsko izročilo (ŠVN)

– filmska/gledališka predstava (vstopnica in prevoz)

– Pust

– Dan šole

– orientacijski pohod  (ŠVN)

– športne igre

– jesenski pohod (prevoz)

– pomladanski pohod (prevoz)

– atletika (prevoz)

– Vse se giblje (ŠVN)

– praznična delavnica

– Eko dan

4.

– Eko dan

– Rdeči križ Slovenije (kviz)

– orientacija (ŠVN)

 

– Slovenski šolski muzej Ljubljana (prevoz, vstopnina)

– Bodi zvezda – veščine javnega nastopanja  (delavnica)

– Dan šole

– atletika (prevoz)

– športne dejavnosti (ŠVN)

– spomladanski pohod (ŠVN)

– plavanje (prevoz)

– kajak (prevoz, delavnica)

 

– Elektrika in magnetizem

– Oblikujemo iz papirja

– živim z naravo (ŠVN)

– izdelki iz naravnih materialov (ŠVN)

5.

– kraška jama (prevoz, vstopnina)

– naravne in zgodovinske znamenitosti Notranjske – Cerknica, grad Snežnik (prevoz, vstopnina, voznina z lojtrnikom)

– Ljubljana – naše glavno mesto, CŠOD (prevoz, vzpenjača, vstopnina)

– Berimo z Rovko Črkolovko

– Kulturni dan (ŠVN)

– Dan šole

– smučanje in igre na snegu (4 x v ŠVN)

– plavanje (prevoz)

– Stkana preteklost (prevoz, delavnica)

– EKO dan – poligon kolesarjenje

– Izdelki iz papirja/lesa

– tehniški dan ŠVN

 

EKSKURZIJA: Luka Koper (prevoz, vodenje)

Učencem od 1. do 4. razreda prevoz do 20 km na oddelek in učencem 5. razreda prevoz do 120 km financira MIZŠ, ostalo plačajo starši po položnici.

V 5. razredih izvajamo petdnevno zimsko šolo v naravi (šola smučanja), kot nadstandardno izveden razširjeni program.

OBVEZNI PROGRAM DNEVOV DEJAVNOSTI IN MEDPREDMETNIH EKSKURZIJ V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

NADSTANDARDNO IZVEDEN OBVEZNI PROGRAM (prispevajo starši)

RAZRED NARAVOSLOVNI DNEVI KULTURNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
6.

– Čebelarski muzej Lukovica, CŠOD (vstopnina, prevoz)

– Zdravje

– Eko dan

– Piran (prevoz in vstopnina)

– filmska/gledališka predstava (vstopnica in prevoz)

– Muljava, izvir Krke (vstopnina, prevoz)

 

– plavanje (vstopnica, prevoz)

– pohod Krpan (prevoz)

– planinski pohod (prevoz)

– atletski mnogoboj (prevoz)/pohod

– športne delavnice

– Muzej pošte in telekomunikacij Polhov Gradec, CŠOD (prevoz, vstopnina)

– gasilci, policija, (prevoz)

– Park avtohtonih rastlin in živali Hrastovlje (prevoz, delavnica)

– Dan šole

7.

– Akvarij Piran, Morska biološka postaja (prevoz, vstopnina)

– naravoslovni dan ŠVN, CŠOD

– Eko dan – CČN, Zbirni center za odpadke (predavanje, prevoz)

– filmska/gledališka predstava (vstopnica in prevoz)

– Rastem s knjigo (prevoz, vstopnina)

– kulturni dan ŠVN, CŠOD

– plavanje (vstopnica, prevoz)

– športne delavnice ŠVN

– športne igre z žogo ŠVN

– atletski mnogoboj (prevoz)

– pohod (prevoz)

 

– Ustvarjamo z lesom ŠVN

– Ustvarjamo z umetnimi masami

– Tehniški muzej Slovenije Bistra, CŠOD (prevoz, vstopnina)

– Dan šole

 

8.

– Krajinski park Strunjan, CŠOD (prevoz, vstopnina)

– Zdravje

– Eko dan

– Po Prešernovih stopinjah, CŠOD (prevoz, vstopnina)

– filmska/gledališka predstava (vstopnica in prevoz)

– Kettejeva rojstna hiša in grad Prem (prevoz, vstopnina)

 

– plavanje (vstopnica, prevoz)

– športne delavnice (vadnina, prevoz)

– planinski pohod (prevoz)

– atletski mnogoboj (prevoz)

– športne igre z žogo

 

– Povežimo matematiko in tehniko

– Elektronika

– Obisk pomorske šole (prevoz)

– Dan šole

9.

– Biotehnologija, Ljubljana (prevoz, vstopnina)

– Ljubljansko barje CŠOD (prevoz, vstopnina)

– Eko dan

– filmska/gledališka predstava (vstopnica in prevoz)

– Stiški rokopis in grad Bogenšperk, CŠOD (prevoz, vstopnina)

– Trst, CŠOD (prevoz, vstopnina)

 

 

– plavanje (vstopnica, prevoz)

– športne igre z žogo

– planinski pohod (prevoz)

– atletski mnogoboj (prevoz)/

– pustolovski park

 

– Povežimo matematiko in tehniko

– Poklici (prevoz)

– Elektronika

– Dan šole

Učencem prevoz do 120 km na oddelek financira MIZŠ, ostalo plačajo starši po položnici.

 

 

 

(Skupno 853 obiskov, današnjih obiskov 1)