EVROPSKI DAN JEZIKOV 26. 9. 2023

Ob evropskem dnevu jezikov, 26. 9. 2023, smo letos, na OŠ Elvire Vatovec Prade Podružnica Sv. Anton, z učenci ustvarjali in potovali po Evropi z letečimi baloni.  Z učenci smo ustvarili čudovit dan slovenskega, italijanskega, angleškega in francoskega jezika, sodelovali smo medpredmetno in ustvarjali. Pogovorili smo se o pomenu znanja jezikov, potovanjih, izkušnjah, povezovanju med državami, strpnosti, raznolikosti kultur…  Nastali so čudoviti izdelki učencev, pohvale vsem, tudi učiteljicam, ki so se projektu pridružile. Mentorice: Suzana Udovič, Nadja Agapito, aktiv jezikoslovcev

EVROPSKI DAN JEZIKOV – 26. september

Z medkulturnim vlakom smo z učenci potovali  po Evropi in obeležili evropski dan jezikov. Ustvarjali smo v risbi, petju, glasbi, v radijski oddaji, v filmskih posnetkih v slovenščini, italijanščini, angleščini, nemščini in francoščini. Seznanili smo se z nujnostjo učenja tujih jezikov, spoznali raznolikost jezikovne in kulturne pestrosti Evrope ter spodbudili učence k vseživljenjskemu učenju tujih jezikov v šoli in izven nje. Pohvale vsem učencem, ki so zavzeto sodelovali in ustvarjali barvni mozaik evropskih jezikov. Mentorice: aktiv jezikoslovcev

26. september – evropski dan jezikov

  Znanje jezikov nam omogoča boljše medsebojno razumevanje in premagovanje kulturnih razlik. Evropa je jezikovno zelo bogata saj obstaja več kot 200 evropskih jezikov. Učenje jezikov prinaša koristi tako mladim kot starejšim in nikoli nismo prestari,da bi se lahko učili novega jezika.