EVROPSKI DAN JEZIKOV – 26. september

Z medkulturnim vlakom smo z učenci potovali  po Evropi in obeležili evropski dan jezikov. Ustvarjali smo v risbi, petju, glasbi, v radijski oddaji, v filmskih posnetkih v slovenščini, italijanščini, angleščini, nemščini in francoščini. Seznanili smo se z nujnostjo učenja tujih jezikov, spoznali raznolikost jezikovne in kulturne pestrosti Evrope ter spodbudili učence k vseživljenjskemu učenju tujih jezikov v šoli in izven nje. Pohvale vsem učencem, ki so zavzeto sodelovali in ustvarjali barvni mozaik evropskih jezikov. Mentorice: aktiv jezikoslovcev

Na šoli V PRADAH so se pojavile uši

Po Zakonu o nalezljivih boleznih je razuševanje obveznost in odgovornost staršev. Ker je problem pereč, vas prosim, da temeljito pregledate glave vašim otrokom. V kolikor ugotovite, da so pri vašem otroku uši ali gnide, otroka zadržite doma in pričnite s predpisanim postopkom odpravljanja te nadloge. V šolo se otrok lahko vrne, ko ste 100% prepričani, da so uši in gnide povsem odpravljene.