Urniki za izvajanje pouka na daljavo

Navodila za izvajanje pouka na daljavo

Učenci uporabljajo urnik oddelka, ki je priložen. Ob uri, ko je predmet na urniku, mora biti učenec prisoten v spletni učilnici Arnes, do katere dostopa preko spletne strani šole pod zavihkom DELO NA DOMU/SPLETNE UČILNICE. Beležila se bo prisotnost, zato starši za otroke, ki zbolijo, javite odsotnost. Skladno z navodili v spletni učilnici se učenci prijavijo v videokonferenčno sobo učitelja oz. opravijo zadolžitve v spletni učilnici. Iz urnika oddelka so odstranjeni predmeti, za katere bodo učenci prejeli navodila za delo v spletnih učilnicah (enkrat tedensko).

URNIKI ODDELKOV

6_A 7_A 8_A 9_A
6_B 7_B 8_B 9_B
6_C 7_C 8_C 9_C
6_Č 7_Č 8_Č 9_Č

 

GOVORILNE URE

Spoštovani,
govorilne ure na naši šoli organiziramo preko aplikacije Zoom. Starši dostopate do osebnih video sob učiteljev preko povezav, ki so objavljene na spletni strani šole. V meniju izberete starši in nato govorilne ure. (GOVORILNE URE ) Po kliku na učiteljevo povezavo se vam odpre okno za zagon aplikacije zoom. Vaši otroci vstopajo v video učilnice na enak način. Na priloženi povezavi imate kratek video vodič, kako vzpostavite povezavo preko Zooma.  VIDEO NAVODILA

Dejavnosti v telovadnici Prade/Sv. Anton

Okrožnica MIZŠ z dne 15. 10. 2020 določa, da pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v šolah, v tednu od 19. 10. 2020 do 23.10. 2020 upoštevamo tudi  naslednje: v zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo z zunanjimi izvajalci; dovoli se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov registriranih športnikov v starostnih kategorijah »mlajši člani« in »člani«, vključenih v športne klube.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

Od ponedeljka, 19. 10. 2020, šola ne izvaja dejavnosti z zunanjimi izvajalci.