Obvestilo

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. S 1. februarjem 2017 pripada subvencija v višini cene kosila (brezplačno kosilo) učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)