POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade (v nadaljevanju OŠ Prade), v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Ureditev igrišča za Osnovno šolo Elvire Vatovec Prade«. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9907 najkasneje do 13. 6.2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ravnateljica: Franka Pegan Glavina, l.r.

Popis za razpis brez cen     Razpisna dokumentacija     Popis za razpis brez cen    Skica igrišča   Oš Prade ESPD (igrišče)

Sprememba dokumentacije popis del  Popis za razpis brez cen – SPREMENJEN  Popis za razpis brez cen – SPREMENJEN

 

(Skupno 184 obiskov, današnjih obiskov 1)